Inndataspråk

Hvis du vil angi språkene som kan brukes til å skrive inn tekst, velger du (Innstillinger) > [Språk] > [Inndataspråk].

Tastaturer og ordbok

Du kan velge flere språk (tastaturer) som skal brukes til å skrive inn tekst, og veksle mellom dem. Du kan også legge til hyppig brukte uttrykk på hvert språk.

Stille inn språk

1.
Velg [Tastaturer og ordbok], og velg deretter språk.
2.
Merk av i boksen for alle språk du vil bruke.

Veksle mellom språk når du skriver inn tekst

1.
Velg (veksle tastaturer) på tastaturet på skjermen.
Ikonet for veksling av tastatur vises kun når du stiller inn flere språk.
2.
Veksle mellom tastaturspråk med venstre eller høyre knapp på kontrolleren, og trykk deretter på kryss-knappen.

Legge til hyppig brukte uttrykk

Du kan legge til hyppig brukte uttrykk på hvert språk.

1.
Velg [Tastaturer og ordbok], og velg deretter språk.
2.
Velg [Legg til eller endre uttrykk], og legg deretter til ønsket uttrykk.
Uttrykket du legger til, vises på listen.
  • Velg et uttrykk på listen for å redigere det.
  • Hvis du vil slette et uttrykk du har lagt til, trykker du på OPTIONS-knappen på listen, og velger deretter [Slett].
  • For enkelte språk kan du ikke legge til uttrykk.

Automatisk store bokstaver

Når du skriver inn tekst, blir den første bokstaven automatisk til en stor bokstav. Fjern merket i boksen for å deaktivere denne funksjonen.

Forutsigende tekstoppføring

Forutsigende tekst er aktivert som standard. Fjern merket i boksen for å deaktivere funksjonen.