Skrive inn tegn

Et skjermtastatur vises når du skal skrive inn tekst. Velg tegnene du ønsker å skrive inn, ved hjelp av retningsknappene eller styreplaten, og trykk deretter på kryss-knappen eller klikk på styreplaten. Når du er ferdig med å skrive inn tekst, trykker du på R2-knappen for å bekrefte oppføringen eller på sirkel-knappen for å lukke tastaturet.
Du kan også bruke kontrollerens sensor til å skrive inn tegn ved å velge (bytt virkemåte). Vipp kontrolleren opp, ned, til venstre og til høyre for å velge tegn.

Tastatur-skjerm. Merket A og B fra toppen.

A )
Forslag til å fullføre innskrevet tekst
Tekstforutsigelse avhenger av programmet som brukes.
B )
Tastatur
(Slett tegn) Slett tegnet til venstre for markøren.
(Flytt fra felt til felt) Bruk denne tasten til å flytte til neste felt når det er flere felt for innskriving av tekst.
(Søk/Send/Gå/Utført) Denne tasten endrer funksjon etter behov.
(Linjeskift) Flytt markøren til neste linje.
(Bytt virkemåte) Bruk kontrollerens bevegelsessensor til å bevege pekeren. Hvis du ikke vet hvor pekeren er, velger du denne tasten en gang til. Pekeren vises midt på skjermen.
Trykk på en av retningsknappene for å fortsette å bruke retningsknappene til å bevege pekeren.
(Alternativer) Bruk denne tasten til å kopiere og lime inn tekst, og legge hyppig brukte uttrykk til i ordboken. Du kan også få tilgang til denne tasten ved å trykke på OPTIONS-knappen.
(Veksle tastaturer) Denne tasten er kun tilgjengelig dersom du stiller inn flere inndataspråk under (Innstillinger) > [Språk] > [Inndataspråk].
(Flytt markør) Bruk disse tastene til å flytte tekstmarkøren.
(Skriv inn stor bokstav) Bruk denne tasten til å skrive inn en stor bokstav. Hvis du vil skrive inn flere store bokstaver, velger du tasten to ganger. Velg tasten igjen for å gå tilbake til å skrive inn små bokstaver.
(Tall/Symboler) Skriv inn tall og symboler.
(Endre tegntyper) Velg fra alternative tegnsett.

Hvilke taster som vises, avhenger av språket (tastaturet) som brukes for innskriving av tekst.

Kopiere og lime inn tekst

Kopiere

1.
Plasser markøren ved starten av teksten du vil kopiere, og velg deretter (Valg).
2.
Velg [Velg] eller [Velg alle].
Hvis du velger [Velg], flytter du markøren til slutten av teksten du vil kopiere, og trykker deretter på kryss-knappen.
3.
Velg [Kopier].

Lime inn

1.
Velg (Valg) på stedet der du vil lime inn teksten.
2.
Velg [Lim inn].

Legge til hyppig brukte uttrykk

Du kan legge uttrykk til i ordboken for hvert språk (tastatur) som skal brukes til innskriving av forutsigende tekst.

1.
Plasser markøren ved starten av uttrykket du vil legge til, og velg (Valg).
2.
Velg [Velg] eller [Velg alle].
Hvis du velger [Velg], flytter du markøren til slutten av uttrykket du vil legge til, og trykker deretter på kryss-knappen.
3.
Velg [Legg til uttrykk].
4.
Velg [OK].
  • For enkelte språk kan du ikke legge til uttrykk.
  • Du kan redigere eller slette uttrykk under (Innstillinger) > [Språk] > [Inndataspråk] > [Tastaturer og ordbok].