Angi tiden før PS4 blir slått av

Hvis du vil angi hvor lenge PS4™-systemet kan være inaktivt før det enten går inn i hvilemodus eller slås av, velger du (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Angi tiden før PS4 blir slått av].
Du kan stille inn tiden separat for [Medieavspilling] og [Generelt (programmer)].