Gjenopprett lisenser

Velg (Innstillinger) > [Kontoadministrasjon] > [Gjenopprett lisenser].

Hvis du ikke kan starte innhold du har lastet ned fra PlayStation™Store, eller ikke kan bruke tilleggsinnhold, kan dette løse problemet.