Spilletid i dag

Hvis du vil se gjenværende spilletid, velger du (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon] > [Spilletid i dag].
Dette alternativet er bare tilgjengelig for barn med spilletid som er begrenset via foreldrekontroll.