Videoutdatainnstillinger

Når du setter opp PS4™-systemet, må du kanskje konfigurere utdata for HDMI OUT-porten. Denne er som standard stilt inn til å automatisk stemme overens med TV-en du kobler til. Du kan konfigurere innstillingene selv ved å velge (Innstillinger) > [Lyd og skjerm] > [Videoutdatainnstillinger].

 • Oppløsning
  Still inn oppløsningen.
 • TV-størrelse
  Du kan angi skjermstørrelsen etter den 3D-kompatible TV-en som brukes.
  Funksjonen vises kun når du kobler til en 3D-kompatibel TV.
 • RGB-område
  Du må endre dette bare når du bruker en HDMI-enhet som ikke sender RGB-områdeinformasjon på riktig måte.
 • HDR
  Større dynamikk oppnås med en TV med HDR (high dynamic range) og utstyr som er kompatibelt med dette.
 • Juster HDR
  Dette lar deg nyte kompatible spill med optimalisert videokvalitet når du er koblet til en HDR-TV.
 • Utgang Dyp farge
  Denne innstillingen må bare endres hvis video ikke vises riktig.
 • Supersamplingsmodus
  Kryss av i boksen for [Aktiver supersamplingsmodus] for å bedre videokvaliteten på enkelte spill som er koblet til TV-er med oppløsning på 2K eller lavere.
  Denne innstillingen er kun tilgjengelig på enkelte PS4™-systemer.
 • Informasjon om videoutdata
  Vis sådan informasjon som oppløsning og fargeformat.