Automatiske nedlastinger

Hvis du vil tillate automatiske nedlastinger mens PS4™-systemet er slått på eller i hvilemodus, velger du (Innstillinger) > [System] > [Automatiske nedlastinger].

Utvalgt innhold

PS4®-systemet laster automatisk ned anbefalt innhold fra PlayStation™Store til innholdsområdet. Velg innholdet for å starte nedlastingen.

Filer for oppdatering av systemprogramvare

PS4™-systemet laster automatisk ned og installerer oppdateringsfiler for systemprogramvaren. Vil du aktivere systemet til automatisk å installere filer selv når oppdateringen krever at det starter på nytt, merker du av i avkrysningsboksen for [Tillat starting på nytt].

Filer for programoppdatering

PS4™-systemet laster automatisk ned oppdateringsfiler for spill og andre programmer.

  • Hvis du vil laste ned i hvilemodus, velger du (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus] og merk av i boksen for [Forbli koblet til Internett].
  • Hvis du vil laste ned en programoppdatering manuelt, trykker du på OPTIONS-knappen mens programmet er merket i innholdsområdet, og velger deretter [Se etter oppdatering].