Innstillinger for videoklipp

Du kan konfigurere innstillinger for videoklipp ved å velge (Innstillinger) > [Deling og kringkastinger] > [Innstillinger for videoklipp].
Disse innstillingene er kun tilgjengelige på noen PS4™-systemer.

Lengden på et videoklipp

Still inn den maksimale lengden på videoklipp som lagres.

Dimensjoner

Still inn standard skjermstørrelse på videoklipp som lagres.