Laste opp et videoklipp

Du kan lagre spilling som et videoklipp. Videoklippene kan deretter deles med andre spillere ved å laste dem opp til online-tjenester.

Lagre et videoklipp

En video av de 15 siste minuttene med spilling spilles kontinuerlig og automatisk inn. Du kan justere lengden til videoklipp du lagrer på de følgende måtene.

 • Trykk på SHARE-knappen og deretter på firkant-knappen.
 • Trykk på SHARE-knappen, og velg deretter [Lagre videoklipp].
 • Enkelte spill inneholder scener som ikke kan spilles inn. De maksimalt 15 minuttene med spilling som lagres som et videoklipp, inkluderer ikke scener der video ikke kan spilles inn. Et ikon vises øverst til venstre på skjermen på begynnelsen og slutten av disse scenene.
 • Når du vet hvilken scene du vil lagre, trykker du på SHARE-knappen to ganger ved starten av scenen du vil lagre, og trykk deretter på SHARE-knappen en gang til ved slutten av scenen. Hvis du ikke trykker på SHARE-knappen på slutten av scenen, fortsetter innspillingen til den når maksimumslengden for du har angitt for videoklipp. Deretter lagres videoklippet.
 • Du kan endre innstillingene for videoklipp og opplasting ved å velge (Innstillinger) > [Deling og kringkastinger].

Vise videoklipp du har lagret

Velg (Skjermbildegalleri) fra innholdsområdet.
Trykk på OPTIONS-knappen for å sortere videoklipp etter navn eller dato samt slette videoklipp. Du kan også kopiere lagrede videoklipp til en USB-lagringsenhet.

 • FAT- og exFAT-formaterte USB-lagringsenheter er støttet.
 • Pass på at du setter USB-lagringsenheten helt inn i USB-porten. Noen enheter er ikke kompatible på grunn av formen eller designen.
 • Når HDR er aktivert, kan fargene i de lagrede videoklippene være annerledes enn fargene i spillvideoen.

Laste opp et videoklipp

1.
Klikk på SHARE-knappen og velg deretter [Videoklipp] for å lagre videoklippet.
2.
Velg en online-tjeneste.
3.
Velg et videoklipp.
4.
Rediger videoklippet
Velg [Tilpass] for å redigere start- og sluttpunktet for et videoklipp. Du kan også legge til kommentarer eller begrense hvem som kan se hva du deler.
5.
Velg [Del].
 • Første gangen du kobler deg til en online-tjeneste, må du skrive inn kontoinformasjonen din for denne tjenesten. Hvis du ikke har en konto, kan du opprette en ved å besøke online-tjenestens nettsted.
 • Bare ett videoklipp kan lastes opp av gangen.
 • Metoder for sletting av opplastede videoklipp varierer etter nettjeneste.