Lengden på et videoklipp

Du kan stille lengden på de videoklippene du lagrer. For å endre lengden på videoklippene, velger du (Innstillinger) > [Deling og kringkastinger] > [Lengden på et videoklipp].
Denne innstillingen er kun tilgjengelig på enkelte PS4™-systemer.