Innstillinger for talefunksjon

Hvis du vil konfigurere innstillingene for stemmegjenkjennelse, velger du (Innstillinger) > [System] > [Innstillinger for talefunksjon].

Styr PS4 med stemmen din

Talefunksjon er aktivert som standard. Fjern merket i boksen for å deaktivere funksjonen.

Vis veiledning

Du kan vise instruksjoner for talefunksjon.

Kommandoer for talefunksjon

Vis listen over tilgjengelige stemmekommandoer.