Styre systemet med stemmegjenkjenning

Du kan bruke stemmen din til å styre PS4®-systemet fra hjem-skjermen og andre områder. For å bruke stemmekommando må du ha et hodesett, eller du kan bruke mikrofonene på PlayStation®Camera.

1.

Si «PlayStation».
Mikrofonikonet og handlingene som kan utføres, vises. Mikrofonikonet lyser blått under stemmegjenkjenning.

2.
Si navnet på en tilgjengelig kommando.
  • Hvis du ikke sier en kommando innen 10 sekunder, eller hvis du betjener systemet med kontrolleren, deaktiveres stemmegjenkjenningsfunksjonen. En indikator som viser tiden som gjenstår, vises på venstre side av mikrofonen.
  • Avhengig av skjermen kan du bruke L2-knappen på kontrolleren til å aktivere og deaktivere stemmegjenkjenningsfunksjonen.
  • Hvis du vil bruke stemmegjenkjenningsfunksjonen, velger du (Innstillinger) > [System] > [Innstillinger for talefunksjon] og merker deretter av i boksen for [Styr PS4 med stemmen din].
  • Hvis du vil se en liste over stemmekommandoer, velger du (Innstillinger) > [System] > [Innstillinger for talefunksjon] > [Kommandoer for talefunksjon].
  • Engelsk kan være det eneste språket tilgjengelig for stemmeinndata – dette avhenger av systemspråket.
  • Hvis det er for mye støy i omgivelsene, er det ikke sikkert stemmen din blir gjenkjent.
  • Du finner mer informasjon om enheter som støtter stemmeinndata, på nettstedet for kundestøtte i landet eller regionen din.