Laste opp et skjermbilde

Du kan ta skjermbilder mens du spiller et spill eller fra hjem-skjermen. Du kan deretter laste disse skjermbildene opp til en online-tjeneste, eller sende dem til venner via (Meldinger).

Lagre et skjermbilde

Hvis du vil lagre et skjermbilde, bruker du en av disse metodene.

  • Trykk ned og hold SHARE-knappen.
  • Trykk på SHARE-knappen og deretter på trekant-knappen.
  • Trykk på SHARE-knappen, og velg deretter [Lagre skjermbilde].

Det er ikke alltid mulig å ta et skjermbilde. Dette kan avhenge av innholdstype eller systemets status.

Vise lagrede skjermbilder

Velg (Skjermbildegalleri) fra innholdsområdet.
Hvis du trykker på OPTIONS-knappen, kan du sortere skjermbilder etter navn eller dato samt slette skjermbilder. Du kan også kopiere lagrede skjermbilder til en USB-lagringsenhet.

  • FAT- og exFAT-formaterte USB-lagringsenheter er støttet.
  • Pass på at du setter USB-lagringsenheten helt inn i USB-porten. Noen enheter er ikke kompatible på grunn av formen eller designen.
  • Du kan bruke skjermbilder for å tilpasse hjem-skjermen og funksjonsskjermens bakgrunn. Merk et skjermbilde, trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter [Angi som bakgrunn].

Laste opp et skjermbilde

1.
Trykk på SHARE-knappen og velg deretter [Skjermbilde] for å ta og lagre skjermbildet.
2.
Velg en destinasjon for opplastingen.
Velg (Aktiviteter) for å laste opp skjermbildet til PlayStation™Network og dele det som en aktivitet.
3.
Velg skjermbildet.
4.
Legg til kommentarer, velg andre alternativer og velg deretter [Del].
Velg mottageren hvis du valgte (Meldinger) eller (Samfunn) i trinn 2.
  • Første gangen du kobler til en online-tjeneste, må du skrive inn kontoinformasjonen din for denne tjenesten. Hvis du ikke har en konto, kan du opprette en ved å besøke online-tjenestens nettsted.
  • Antall skjermbilder du kan laste opp samtidig, samt metoder for sletting av opplastede skjermbilder varierer etter nettjeneste.