Bruke Direkte fra PlayStation®

Du kan bruke (Direkte fra PlayStation) for å se kringkastinger, videoklipp og skjermbilder delt av andre spillere. Velg (Direkte fra PlayStation) fra innholdsområdet, og velg deretter innholdet du vil se på.

Et barn som er begrenset av foreldrebegrensninger, vil kanskje ikke kunne bruke denne funksjonen.

Direkte fra PlayStation-skjerm. Merket A.

A )
Bytt visning
(Søk) Skriv inn et stikkord du vil søke etter.
(Populært nå) Vis innhold som er populært blant andre spillere for tiden.
(Følger) Vis innhold som deles av spillere du følger, og fra kringkastinger du følger med online-tjenestene.
(Spill) Vis innhold etter spill. Hvis du vil vise favorittspillene dine øverst på listen, trykker du på OPTIONS-knappen og velger deretter [Marker].
(Kringkastinger) / (Videoklipp) / (Skjermbilder) Vis innhold etter type. Trykk på trekant-knappen for å se innhold etter online-tjeneste.
Dine deler Vis innhold som du har delt.

Vise liveinnhold på skjermen

Skjerm mens liveinnhold vises. Merket A.

A )
Operasjonsknapper
Ikon for online-tjeneste Start programmet for en online-tjeneste. Ikonet vises bare for noen tjenester.
(Følg) Følg kanalene eller kringkasterne du ser på ved hjelp av online-tjenester. Når du følger disse kanalene eller kringkasterne, vises kringkastingene deres i (Følger). Velg knappen igjen for å slutte å følge dem. Denne knappen vises bare for noen tjenester.
(Følg) Følg spillere som kringkaster på PlayStation™Network. Når du følger disse spillerne, er innholdet deres oppført i (Følger). Velg knappen igjen for å slutte å følge dem.
(Samfunn) Få tilgang til samfunn av spillere som strømmer kringkastinger. Bare noen sendinger vil kanskje være tilgjengelige.
(Kommuniser) Involver deg i spill ved å bruke elementer og sette feller. Denne knappen vises for spill som du ser på live, og som støtter denne funksjonen.
Bli med i økten Bli med på spillet du ser på for øyeblikket. Denne knappen vises når du kan bli med i spillet du ser på live.
Start dette spillet Start spillet.
Gå til PlayStation Store Du kan bekrefte detaljer om spillet du ser på, i PlayStation™Store.
Skriv kommentar/Send Send en kommentar til online-tjenesten. Vises når du er logget på online-tjenesten og ser på liveinnhold.
Tilskuerkommentarer vises kun mens liveinnholdet vises.
  • Hvilke alternativer som er tilgjengelige, vil variere.
  • Du må ha en konto hos online-tjenesten for å bruke funksjoner som f.eks. å legge til kommentarer. Første gang du kobler deg til en online-tjeneste, må du oppgi kontoopplysningene dine for denne tjenesten. Hvis du ikke har en konto med online-tjenesten, kan du opprette en ved å gå til online-tjenestens nettsted. Du kan også opprette eller oppgradere en konto på en online-tjeneste ved å trykke på OPTIONS-knappen mens du ser innhold.
  • Du kan koble fra online-tjenester ved å endre innstillingen for (Innstillinger) > [Deling og kringkastinger] > [Koble til andre tjenester].
  • Hvis du vil se profilen til en spiller som deler innhold eller rapportere upassende innhold, kan du trykke på OPTIONS-knappen på skjermen for visning av innhold.
  • Hvis kringkastinger ikke starter eller kommentarer ikke vises, må du sjekke at disse portnumrene er aktivert i ruteren eller brannmuren. For informasjon om hvordan du bekrefter portnumre og justerer innstillingene, se instruksjonene som følger med nettverksenheten, og informasjonen fra Internett-tjenesteleverandøren din.
    • TCP: 1935, 2805–2899, 6667