Sende forespørsel om å se på spilling

Du må sende en forespørsel for å kunne se andre spilleres spilling. Forespørselen kan være om å se spilling eller om å bruke Share Play.

1.
Velg (Venner) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg [Spiller nå], og deretter velger du vennen som du vil vise profilen til.
3.
Velg [Oversikt].
4.
Velg et spill fra [Spiller nå].
5.
Velg [OK].

Vise delt spilling

Du mottar en invitasjon når spilleren som mottar forespørselen din, starter kringkasting av spilling eller starter å bruke Share Play. Mens hurtigvarslinger fra invitasjonen vises, trykker du på PS-knappen for å åpne invitasjonen, og velger deretter [Bli med] for å starte å se spilling eller bruke Share Play.
Se «Bruke Direkte fra PlayStation®» eller «Dele spillingen din» for mer informasjon om kringkastinger og Share Play.

  • Du kan også vise invitasjoner ved å velge (Varslinger) på funksjonsskjermen.
  • Et barn som er begrenset av foreldrebegrensninger, vil kanskje ikke kunne bruke denne funksjonen.