Meldinger Meldinger

I Meldinger-programmet kan du utveksle meldinger med PlayStation™Network med venner og andre du har spilt med. Utveksling av meldinger skjer mellom medlemmer angitt som mottakere.
Du kan også bruke (Meldinger) til å motta informasjon fra PlayStation™Network, og for å sende invitasjoner til å spille spill og til fester i (Gruppe).

Til toppen