Justere lysstyrken på skjermen

For å justere skjermens lysstyrke trykk og hold PS-knappen inntil hurtigmenyen vises.
Dra glidebryteren til lysstyrken er justert til et nivå som du er komfortabel med.

Til toppen