Innstillinger Lysstyrke

Du kan justere skjermlysstyrken.
Dra glidebryteren til du får ønsket lysstyrke, og løft deretter fingeren.

Til toppen