Kontrollere med knapper på systemet

I tillegg til betjening med berøring, kan du også kontrollere systemet ditt ved hjelp av knappene på systemet.
Når du er på en skjerm som støtter knappkontrollen og du trykker på en knapp, vises en markør.

Du kan deaktivere knappekontrollen under (Innstillinger) > [Start] > [System] > [Kontroller med knapper på dette systemet].


Eksempler på knappekontroll

Kontrollerbare funksjoner varierer avhengig av programmet og skjermen som vises.

Retningsknapper/venstre spak Velg et program eller et element
Kors-knapp Bekreft det valgte elementet
Sirkel-knapp Avbryt operasjon
Sirkel-knapp (trykk og hold) Når LiveArea™-skjermen er åpen, dra vekk LiveArea™-skjermen
Trekant-knapp Vis valg-menyen eller kontrollpanelet
L-knapp/R-knapp Når LiveArea™-skjermen er åpen, bytt mellom hjem-skjermen og LiveArea™-skjermen
  • Markøren skjules etter et par sekunder. Trykk på en knapp for å vise markøren igjen.
  • Trykk på skjermen for å bytte til berøringsbetjening. Hvis du vil bruke knappene på systemet igjen, trykker du på en knapp. En markør vises på skjermen og knappekontroll vil være aktivert.
  • Det er enkelte funksjoner du ikke vil kunne styre med knapper.

Til toppen