Innstillinger Kontroller med knapper på dette systemet

Du kan stille inn hvorvidt hjem-skjermen og programmer skal kontrolleres med knappene på systemet ditt.

Du kan ikke kontrollere noen funksjoner selv om du aktiverer denne innstillingen.

Til toppen