Dempe lyden

Trykk og hold knappene VOL + og VOL - samtidig til (Demp) vises på skjermen.
For å gjenopprette det opprinnelige volumet trykker du på VOL-knappen (+) eller VOL-knappen (-) igjen.