Innstillinger Demp automatisk

Du kan dempe lyd fra systemets høyttalere når hodetelefoner er koblet fra headset-kontakten.
Velg avmerkingsboksen for å sette en hake og aktivere denne innstillingen.
Du kan høre lyd ved å trykke på knappen VOL + eller VOL –.

Når du hører på musikk under (Musikk), settes avspillingen på pause.

Til toppen