Innholdsadministrator Kopiere, slette, sikkerhetskopiere og gjenopprette data (nasne™-systemet)

Når systemet ditt og et nasne™-system (nettverksopptaker og medielagring) er koblet til på samme nettverk, kan du overføre data mellom systemet og et nasne™-system.
For detaljer om nasne™-systemet, se nasne™ sin offisielle nettside.

Før du utfører disse prosedyrene, må du gjøre følgende:

 • For et system av PCH-1000-serien, må du sette inn et minnekort for PS Vita-systemet.
 • Link en Sony Entertainment Network-konto til med systemet ditt.
 • Sett opp systemet ditt slik at det kan koble til det samme nettverket som nasne™-systemet er koblet til.
  Systemet ditt kobler til nettverket med Wi-Fi.

Du kan overføre, sikkerhetskopiere og gjenopprette data når systemet ditt er innenfor tilgangspunktets rekkevidde. Utfør denne prosedyren med systemet ditt nær tilgangspunktet.

1.
På systemet velger du (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold].
2.
Velg (nasne™-system).
Når du kobler systemet ditt til med et nasne™-system for første gang, vises en liste over nasne™-system på samme nettverk.
Velg [Legg til enhet] hvis listen ikke vises.
Når tilkoblingen er vellykket, fullføres enhetsregistreringen automatisk. En liste over registrerte nasne™-system vises neste gang du utfører dette trinnet.
3.
Velg nasne™-systemet som du vil koble til med systemet ditt.
Når nasne™-systemets tilkobling er vellykket, vises den følgende skjermen. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre operasjonen.
Skjermbildet Tilkoblet til nasne-systemet.
 • Selv om nasne™-systemet er i standby-modus, gjenopprettes det automatisk når du kobler systemet ditt til med nasne™-systemet. Det kan ta tid å koble til.
 • Hvis (Innstillinger for medieserver) > [Klientinnstillinger] > [Registrer klienter] under "nasne™ HOME" er stilt inn til [Manuell], må du gå til [Administrasjon av klientenhet], velge systemet som du vil koble til med, og deretter velge [Tillat].
 • Opptil åtte nasne™-systemer kan registreres til systemet ditt. For å slette unødvendige nasne™-systemer velger du (nasne™-system) i trinn 2 for å vise en liste over registrerte enheter, og deretter velger du (Valg) > [Slett].
 • Videoinnholdet som er lastet ned fra PlayStation®Store kan ikke kopieres eller flyttes til nasne™-systemet.
 • Du kan ikke kopiere temaer lastet ned fra PlayStation®Store.

Sjekke musikk, bilder og videoer som er lagret i et nasne™-system

Når innholdsdata som musikk, bilder og videoer overføres fra systemet ditt til et nasne™-system, lagres det i følgende mapper. Disse mappene er i en "share1" felles mappe på nasne™-systemet. Du kan sjekke innholdet som er lagret i følgende mapper fra systemet ditt.

 • VIDEO
 • MUSIKK
 • FOTO

Sikkerhetskopiere og gjenopprette data

Du må lukke alle programmene som er i bruk for å kunne sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene dine. Følg skjermene for å fullføre operasjonen.

Merknad

Du kan ikke bruke denne prosedyren til å sikkerhetskopiere trophy-informasjon. I stedet synkroniserer du trophy-informasjon med PlayStation™Network for å lagre trophy-data på PlayStation™Network-servere. Mens du er logget på PlayStation™Network, velg (Trophies) for å synkronisere troféinformasjon.

 • Maksimum 10 sikkerhetskopieringsfiler kan opprettes for alle kontoer.
 • Du kan bare gjenopprette en sikkerhetskopieringsfil til et PS Vita-system som er linket med samme konto som den PS Vita-systemet ble linket til når sikkerhetskopieringsfilen ble opprettet. Du kan også gjenopprette sikkerhetskopieringsfilen til et annet PS Vita-system, dersom det PS Vita-systemet er linket med samme konto.
 • Følgende begrensninger gjelder for sikkerhetskopiering og gjenopprettelse av videoer leid fra PlayStation®Store:
  • Du kan bare gjenopprette de leide videofilene til det samme PS Vita-systemet som de ble sikkerhetskopiert fra.
  • Dersom du kopierer (flytter) den leide videoen til et PS3™-system etter at du lager en sikkerhetskopi av denne, gjenopprettes ikke videoen riktig.
 • Du kan ikke sikkerhetskopiere TV-programmer som ble tatt opp av et nasne™-system og er eksportert til et system.
 • I enkelte tilfeller, er det kanskje ikke mulig å sikkerhetskopiere og gjenopprette enkelte videofiler på riktig måte.
 • Du kan også bruke et nasne™-system til å slette sikkerhetskopieringsfiler som er lagret på nasne™-systemet. Kjør "nasne™ HOME" fra enhver enhet som kan få tilgang til nasne™-systemet, gå til (Innstillinger for medieserver) > [Administrasjon av PlayStation®Vita-systeminnhold] > [Slett sikkerhetskopierte filer], og velg deretter (Slett). Når du bruker et nasne™-system til å slette sikkerhetskopifilene som er lagret på et nasne™-system, slettes alle sikkerhetskopieringsfilene på én gang, uavhengig av antall sikkerhetskopieringsfiler. Programmer som er kopiert enkeltvist og lagret data fra systemet ditt slettes også.

Til toppen