Opprette en konto

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for noen modeller som selges i bestemte land og regioner.

Du kan registrere deg for en Sony Entertainment Network-konto fra systemet ditt.
For å bruke en konto på systemet ditt som du opprettet tidligere på en annen enhet, kan du se "Bruke en eksisterende konto" eller "Linke en konto via et PS3™-system".

Om kontoer

 • En konto kan opprettes gratis.
 • Bare 1 konto kan linkes på systemet ditt.
  For å endre kontoen som er linket til systemet ditt, må du initialisere systemet under (Innstillinger) > [Start] > [Format] > [Gjenopprett dette systemet].
 • Du kan også bruke en konto som er opprettet på et PS TV-system, PS3™-system, PS4™-system, datamaskin eller smarttelefon.
  Hvis du allerede har en konto, anbefales det at du bruker den samme kontoen. Avhengig av funksjonen, kan det være nødvendig å bruke den samme kontoen med ulike enheter. Dette er nødvendig når du vil linke systemet ditt med andre enheter, som et PS TV-system, PS3™-system eller PS4™-system.

Typer kontoer

Det finnes to typer kontoer – Hovedkontoer og bikontoer.

 • Hovedkonto
  En hovedkonto er standardkontoen. Brukere av en viss alder eller over kan lage hovedkontoer. En hovedkonto-innehaver kan også opprette bikontoer og stille inn betingelsene for bruk av disse.
 • Bikonto
  En bikonto er for brukere under en viss alder. Bikontoer brukes under tilsyn av en hovedkontoinnehaver. For eksempel, lommeboken til hovedkontoen brukes til å kjøpe betalt innhold. En hovedkonto er nødvendig for å opprette en bikonto.
 • Kravene for å bruke hovedkontoer og bikontoer varierer avhengig av landet eller regionen. For detaljer, se -nettstedet for din region.
 • Gå til dette nettstedet for å opprette en underkonto:
  https://www.playstation.com/acct/family
 • Ved opprettelse av en delkonto, avhengig av brukerens alder, sendes det en e-postmelding til e-postadressen til eieren av hovedkontoen. Eieren av hovedkontoen må fullføre registreringen av kontoen på en datamaskin eller smarttelefon etter anvisningene i e-postmeldingen.
 • Du kan oppgradere en bikonto til en hovedkonto når bikontobrukeren blir gammel nok til å lage en hovedkonto. Du kan kun oppgradere kontoer fra et PS4™-system, datamaskin eller smarttelefon.

Informasjon du oppgir ved opprettelse av en konto

Når du registrerer deg for en konto, må du angi personlig informasjon for personen som registrerte kontoen, inkludert en e-postadresse, fødselsdato, navn og adresse. Rådfør deg med -nettstedet for din region for informasjon om hvordan denne personlige informasjonen håndteres.

Registrere

Utfør denne prosedyren på et sted hvor du kan koble systemet til Internett.

1.
Velg (Innstillinger) > [Start] > [PlayStation™Network] > [Opprett en konto].
Dersom du allerede er registrert på systemet ditt, vises ikke [Opprett en konto].
2.
Velg [Opprett en ny konto] og følg skjermene.
Din påloggings-ID og passord er lagret på systemet ditt.
 • Du forblir pålogget PlayStation™Network med mindre du f.eks. logger ut manuelt. Dette gir deg enklere tilgang til online-funksjonene.
 • Systemet logger deg kanskje ut hvis det ikke kan kobles til et nettverk.