Innholdsadministrator Overføre data til og fra en datamaskin med Wi-Fi

Overføre data med Wi-Fi på systemet ditt.
Koble en datamaskin (Windows/Mac) til et tilgangspunkt, og koble deretter systemet ditt til med datamaskinen gjennom samme tilgangspunkt. Systemet ditt og datamaskinen må kobles til samme nettverk.

Før du utfører denne prosedyren, må du gjøre følgende:

 • For et system av PCH-1000-serien, må du sette inn et minnekort for PS Vita-systemet.
 • Link en Sony Entertainment Network-konto til med systemet ditt.
 • Sett opp systemet slik at det kan koble til tilgangspunktet som datamaskinen er koblet til.
 • Koble datamaskinen din til Internett.
 • Last ned og installer Innholdsadministrator-assistent for PlayStation® på datamaskinen.
  Last ned Innholdsadministrator fra følgende nettside:
  http://cma.dl.playstation.net/cma/

Forberede bruk for første gang

Du må registrere systemet ditt med datamaskinen.

Registrere systemet ditt med datamaskinen

Utfør denne prosedyren med systemet ditt nær tilgangspunktet.

1.
I Innholdsadministratorassistenten aktiverer du nettverkstilkoblingsinnstillingene.
Windows:
Høyreklikk på ikonet for Innholdsadministratorassistenten i varslingsområdet på oppgavelinjen, og velg deretter på avmerkingsboksen [Innstillinger] > [Innstillinger for nettverkstilkobling] > [Koble til PS Vita-system eller PS TV-system med nettverk] for å sette en hake.
Mac:
Klikk på ikonet for Innholdsadministratorassistenten i menylinjen, og velg [Preferanser] > [Innstillinger for nettverkstilkobling] > [Koble til PS Vita-system eller PS TV-system med nettverk] for å sette en hake.
2.
På systemet velger du (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold].
3.
Velg (PC) > (Wi-Fi).
4.
Velg [Legg til enhet].
Følg skjermene for å fullføre operasjonen. En liste over datamaskiner som kan kobles til, vil vises.
5.
Velg datamaskinen som du vil koble til systemet ditt.
På dataskjermen vil det vises et nummer som er nødvendig for å registrere datamaskinen.
6.
Skriv inn tallet som vises på datamaskinens skjerm i systemet, og velg deretter [Registrer].
Etter at datamaskinen er registrert, velg [Neste] for å overføre data mellom systemet og datamaskinen.

Opptil åtte enheter kan registreres til hver datamaskin og til hvert system. Unødvendige enheter kan slettes på følgende måter:

 • For å slette en enhet fra en datamaskin velger du enheten du ønsker å slette på skjermen som opplister registrerte enheter under [Innstillinger] > [Innstillinger for nettverkstilkobling] i Innholdsadministratorassistenten og klikker deretter på [Slett valgte enhet].
 • For å slette en enhet fra systemet, velger du (PC) > (Wi-Fi) og velger deretter (Valg) > [Slett] på skjermen som viser de registrerte enhetene.

Overføre data

Du kan overføre data når en datamaskin og ditt system er innenfor rekkevidde for et tilgangspunkt. Utfør denne prosedyren med systemet ditt nær tilgangspunktet.

1.
På systemet velger du (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold].
2.
Velg (PC) > (Wi-Fi).
En liste over registrerte datamaskiner vil vises.
Hvis listen ikke vises, følg anvisningene på skjermen for å registrere datamaskiner.
3.
Velg navnet på datamaskinen som du vil koble til systemet ditt.
Når tilkoblingen av datamaskinen er vellykket, vises den følgende skjermen. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre operasjonen.
Skjermbildet Tilkoblet til PC.

Når du har problemer med å koble til

En brannmur eller andre sikkerhetstiltak som er installert på datamaskinen kan forhindre en tilkobling mellom systemet ditt og Innholdsadministratorassistenten. Kommunikasjon mellom systemet ditt og Innholdsadministratorassistenten kan også forhindres når porter som er nødvendige for at Innholdsadministratorassistenten skal fungere, er utilgjengelige på grunn av andre programmer som er installert på datamaskinen. Dersom dette skjer, kan følgende referanseinformasjon kanskje hjelpe deg med å opprette en tilkobling.

Innholdsadministratorassistenten kobler til systemet ditt når nettverkstilkoblingsinnstillinger er aktivert. Portnumrene som brukes av Innholdsadministrastorassistenten er:

 • TCP: 9309
 • UDP: 9309

Hvis du må konfigurere brannmuren din eller annen sikkerhetsprogramvare om å foreta et unntak for Innholdsadministrator-assistenten, finnes standardplasseringene der programmet er installert her:

 • Windows (32bit): C:\Program Files\Sony\Content Manager Assistant\CMA.exe
 • Windows (64bit): C:\Program Files (x86)\Sony\Content Manager Assistant\CMA.exe
 • Mac: /Applications/CMA.app

I tillegg til informasjonen oppgitt her, kan du rådføre deg med håndbøkene for nettverksenhetene dine og dokumentasjonen du mottok med programvaren.

Til toppen