Innholdsadministrator Overføre data til og fra et PS3™-system med Wi-Fi

Koble PS3™-systemet til et tilgangspunkt, og koble deretter PS3™-systemet til systemet ditt med tilgangspunktet. Systemet ditt og PS3™-systemet må kobles til innenfor samme nettverk.

Før du utfører disse prosedyrene, må du gjøre følgende:

 • Link en Sony Entertainment Network-konto til med systemet ditt.
 • Sett opp systemet ditt slik at det kan koble til tilgangspunktet som PS3™-systemet er koblet til.
 • Logg på PlayStation™Network på PS3™-systemet.
  Du må bruke den samme Sony Entertainment Network-kontoen på PS Vita-systemet og PS3™-systemet.
 • Lukk alle åpne programmer i PS3™-systemet, og velg (Brukere).
 • For et system av PCH-1000-serien, må du sette inn et minnekort for PS Vita-systemet.

Forberede bruk for første gang

Du må registrere systemet ditt med PS3™-systemet.

Registrere (pare) en enhet

Utfør denne prosedyren med systemet ditt nær tilgangspunktet.

1.
På systemet velger du (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold].
2.
Velg (PS3™-system) > (Wi-Fi).
En liste over PS3™-systemer som kan kobles til, vil vises.
3.
Velg PS3™-systemet som du vil koble til med systemet ditt.
På skjermen til PS3™-systemet, vises et nummer som er nødvendig for å registrere (pare) PS3™-systemet.
4.
På systemet ditt, angi tallet som vises på PS3™-systemets skjerm, og velg deretter [Registrer].
Etter at PS3™-systemet er registrert, velger du [Neste] for å overføre data mellom systemet ditt og PS3™-systemet.
 • Hvis ingen PS3™-system som kan kobles til vises i trinn 2, kontrollerer du på PS3™-systemet at (Innstillinger) > [Systeminnstilling] > [Koble til PS Vita-system med nettverk] er stilt inn til [På].
 • Du kan registrere opptil åtte enheter på systemet ditt, og ytterligere åtte enheter på PS3™-systemet. Unødvendige enheter kan slettes på følgende måter:
  • For å slette en enhet fra PS3™-systemet, velger du enheten du ønsker å slette på skjermen som viser registrerte enheter under (Innstillinger) > [Systeminnstilling] > [Liste over registrerte PS Vita-systemer] og velger deretter [Slett].
  • For å slette en enhet fra systemet, velger du (PS3™-system) > (Wi-Fi) og velger deretter (Valg) > [Slett] på skjermen som viser de registrerte enhetene.

Overføre data

Du kan overføre data når systemet ditt er innenfor rekkevidden til et tilgangspunkt. Utfør denne prosedyren med systemet ditt nær tilgangspunktet.

1.
På systemet velger du (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold].
2.
Velg (PS3™-system) > (Wi-Fi).
En liste over registrerte PS3™-system vil vises.
Hvis listen ikke vises, følg anvisningene på skjermen for å registrere et PS3™-system.
3.
Velg PS3™-systemet som du vil koble til med systemet ditt.
Når tilkoblingen av systemene er vellykket, vises den følgende skjermen. Følg anvisningene på skjermen.
Skjermbildet Tilkoblet til PS3-systemet.

Til toppen