E-post Legge til eller slette en kontakt

Velg (Kontaktliste) > (Valg) > [Legg til kontakt], skriv inn et navn og en e-postadresse og velg deretter [OK]. Systemet ditt kan lagre inntil 5000 e-postadresser.

  • Hvis du har lagt til en CardDAV-konto, vises også [Posisjon]. Du kan velge hvor du vil lagre kontakten.
  • Når det vises en melding, kan du velge [Navn <e-postadresse>] for å legge navnet til i kontaktlisten.

Redigere eller slette en kontakt

Velg (Kontaktliste) > (Valg) > [Rediger] eller [Slett] og følg skjermene.

Når du sletter kontaktene som er lagret i systemminnet, slettes de også fra serveren for CardDAV-kontoen din.

Søke etter en kontakt

Velg (Kontaktliste). Berør (Indekslinje) for å vise indekslinjen og dra deretter indekslinjen for å finne en kontakt.

Slette alle kontakter på én gang

Du kan slette alle kontaktene dine ved å formatere databasen til e-postprogrammet. Velg (Valg) > [Innstillinger] > [Formatere e-postprogramdatabase] og følg skjermene.

Bruke kontakter fra en konto

Du kan synkronisere kontaktene som er lagret i e-postkontoen din fra Gmail™ (Googles e-posttjeneste) eller annen e-posttjeneste og deretter bruke, redigere eller slette kontaktene på systemet ditt. Du må ha en CardDAV-konto for å synkronisere kontaktene dine.


Velg (Kontaktliste) > (Valg) > [CardDAV-innstillinger] > [Legg til CardDAV-konto] og følg deretter skjermene.

  • For detaljert informasjon om CardDAV-kontoer, ta kontakt med din e-posttjenestetilbyder.
  • Kalendertjenesteleverandører kan stoppe kalendertjenester.
  • Velg (Kontaktliste) > (Valg) > [CardDAV-innstillinger] > [Avanserte innstillinger] for å justere avanserte innstillinger for kontoen du la til.

Legge til flere CardDAV-kontoer

Du kan legge til opptil fem CardDAV-kontoer. Velg (Kontaktliste) > (Valg) > [CardDAV-innstillinger] > [Legg til CardDAV-konto] og følg deretter skjermene.

Velge din primære CardDAV-konto

Når du legger til kontakter, lagres de til kontoen som er angitt som den primære kontoen din. For å endre den primære CardDAV-kontoen velger du (Kontaktliste) > (Valg) > [CardDAV-innstillinger] > [Primær CardDAV-konto] og velger deretter en CardDAV-kontoen for å sette en hake.

Slette en CardDAV-konto

Du kan slette en CardDAV-konto fra systemminnet. Hvis du gjør dette, slettes også kontakter som er knyttet til den kontoen. Velg (Kontaktliste) > (Valg) > [CardDAV-innstillinger] > [Avanserte innstillinger], velg kontoen du vil slette, og velg deretter [Slett denne CardDAV-kontoen].

Slette alle kontakter samtidig

Du kan slette alle kontakter som er lagret i systemminnet. Velg (Kontaktliste) > (Valg) > [CardDAV-innstillinger] > [Formater kontaktdatabase] og følg deretter skjermene.

Til toppen