PS4-kobling Bruke avstandsspilling via Internett

Du kan kanskje spille på PS4™-systemet hjemme eksternt fra PS Vita-system via Internett.

Forberede bruk for første gang

Før du utfører disse prosedyrene, må du gjøre følgende:

  • På PS4™-systemets funksjonsskjerm, velg (Innstillinger) > [Remote Play-tilkoblingsinnstillinger], og velg deretter [Aktiver Remote Play]-avmerkingsboksen for å sette en hake.
  • På PS4™-systemets funksjonsskjerm, velger du (Innstillinger) > [PlayStation™Network/Kontobehandling] > [Aktiver som din primære PS4] > [Aktiver].
  • Når du bruker et tilgangspunkt levert av en offentlig Wi-Fi-tjeneste, konfigurer systemet slik at det kan koble til det tilgangspunktet.

Registrere (pare) en enhet

Du kan registrere ett PS4™-system på systemet ditt for avstandsspilling.

1.
Logg på PS4™-systemet.
Når du logger på PS4™-systemet, velg brukeren som er linket til den samme Sony Entertainment Network-kontoen som systemet ditt.
2.
På systemet velger du (PS4-kobling) > [Start] > [Avstandsspill].
Når registreringen er ferdig, vises PS4™-systemets skjerm på systemet ditt.

Avstandsspilling

1.
Slå på PS4™-systemet.

Dersom du aktiverer fjernstart på PS4™-systemet, kan du bruke avstandsspill til å aktivere PS4™-systemet fra hvilemodus. På PS4™-systemets funksjonsskjerm, velger du (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus], og velg deretter både [Forbli tilkoblet Internett] og [Aktiver påslåing av PS4 fra nettverk] for å sette hakene.

2.
På systemet velger du (PS4-kobling) > [Start] > [Avstandsspill]. Når enhetene er riktig koblet til, vises PS4™-systemets skjerm på systemet ditt.

I noen nettverksmiljø, kan det hende at tilkoblingen til avstandsspill blir ustabil.

Bruke avstandsspilling via Internett

Du kan kanskje ikke bruke avstandsspilling via Internett avhengig av nettverksforbindelsen din. Dersom dette skjer, kan følgende referanseinformasjon kanskje hjelpe deg med å opprette en tilkobling.

  • På PS4™-systemets funksjonsskjerm, velger du (Innstillinger) > [Nettverk] > [Test Internett-forbindelse], og bekrefter deretter at du kan koble til både Internett og PlayStation™Network.
  • Bekreft om port 9304 (UDP) kan brukes. Hvis den porten ikke kan brukes, må du tilpasse ruterens portvideresendingsinnstilling for å tillate kommunikasjon med PS4™-systemet fra Internett. For mer informasjon om portnumrene som ble brukt til avstandsspill og hvordan du tilpasser disse innstillingene, se instruksjonene som fulgte med ruteren.
  • Hvis PS4™-systemet er koblet til Internett via to eller flere rutere, kan det hende at kommunikasjon ikke fungerer riktig.
  • En ruter er en enhet som lar flere enheter dele en enkel Internett-linje.
    Kommunikasjon kan være begrenset avhengig av sikkerhetsfunksjonene som leveres av ruteren eller Internett-tjenesteleverandøren. Se instruksjonene som er levert sammen med nettverksutstyret og informasjonen fra tjenesteleverandøren av Internett.
  • Portvideresending er en funksjon for videresending av signaler som kommer til en spesiell port (inngang) til en annen spesifisert port (utgang). Dette kalles også "portkartlegging" eller "adressekonvertering".

Til toppen