PS4-kobling Bruke avstandsspilling på et hjemmenettverk

Koble systemet ditt og PS4™-systemet direkte til med Wi-Fi, eller koble dem til gjennom et trådløst tilgangspunkt.

Forberede bruk for første gang

Før du utfører disse prosedyrene, må du gjøre følgende:

    • På PS4™-systemets funksjonsskjerm, velg (Innstillinger) > [Remote Play-tilkoblingsinnstillinger], og velg deretter [Aktiver Remote Play]-avmerkingsboksen for å sette en hake.
    • Hvis du kobler systemene til direkte med Wi-Fi, velger du (Innstillinger) > [Remote Play-tilkoblingsinnstillinger] fra PS4™-systemets funksjonsskjerm, og velger deretter [Koble til direkte med PS Vita/PS TV]-avmerkingsboksen for å sette en hake.
    • Hvis du kobler systemene til med et trådløst tilgangspunkt, må systemene være koblet til det samme nettverket.

Registrere (pare) en enhet

Du kan registrere ett PS4™-system på systemet ditt for avstandsspilling.

1.
Logg på PS4™-systemet.
Når du logger på PS4™-systemet, velg brukeren som er linket til den samme Sony Entertainment Network-kontoen som systemet ditt.
2.
På systemet velger du (PS4-kobling) > [Start] > [Avstandsspill].
Hvis et PS4™-system ikke ble funnet, følg skjermene for å manuelt registrere PS4™-systemet på systemet ditt.
Når registreringen er ferdig, vises PS4™-systemets skjerm på systemet ditt.

Avstandsspilling

1.
Slå på PS4™-systemet
2.
På systemet velger du (PS4-kobling) > [Start] > [Avstandsspill].
Når enhetene er riktig koblet til, vises PS4™-systemets skjerm på systemet ditt.

Dersom du aktiverer fjernstart på PS4™-systemet, kan du bruke avstandsspill til å aktivere PS4™-systemet fra hvilemodus. På PS4™-systemets funksjonsskjerm, velger du (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus], og velg deretter både [Forbli tilkoblet Internett] og [Aktiver påslåing av PS4 fra nettverk] for å sette hakene.

Til toppen