Om systemaktivering

Systemaktivering er en fremgangsmåte for beskyttelse av innholdskopibeskyttelser og andre digitale rettigheter. Innhold og programmer som er tilgjengelige fra PlayStation®Store, kan bare brukes på aktiverte systemer.
Du kan linke Sony Entertainment Network-kontoen din til flere systemer, men antall systemer som du kan aktivere per innholdstype, er begrenset for hver konto. Når antall aktiverte systemer har nådd grensen, vises en melding når du forsøker å laste ned (kjøpe) innhold på et system som ikke er aktivert. For å bruke innholdet på dette systemet må du først deaktivere et av de andre systemene dine.

Aktivere et system

Vanligvis aktiveres systemet ditt automatisk når du kjøper eller laster ned innhold. Dersom du ser en melding om at systemaktivering er nødvendig mens du prøver å spille av innholdet, må du likevel aktivere systemet manuelt. For å aktivere systemet ditt, velger du (Innstillinger) > [Start] > [PlayStation™Network] > [Systemaktivering], og følger deretter skjermene.

Deaktivere et system

Hvis du forsøker å overskride kontoens grense for aktiverte systemer, vises en melding om at du ikke kan laste ned (kjøpe) det valgte innholdet. For å bruke innholdet på dette systemet, må du først deaktivere et annet av PS Vita-systemene dine, PS TV-systemene eller PSP™-systemene.

Deaktivere et PSP™-system

Logg på PlayStation™Network på PSP™-systemet du vil deaktivere. Velg (PlayStation®Network) > (Konto Administrasjon) > (Systemaktivering) og følg deretter skjermene.

Deaktivere et PS Vita eller PS TV-system

Logg på PlayStation™Network på systemet du vil deaktivere. Velg (Innstillinger) > [Start] > [PlayStation™Network] > [Systemaktivering] og følg deretter skjermene.

Når du ikke kan deaktivere et system

Når du ikke kan deaktivere et aktivert system med det aktuelle systemet, for eksempel på grunn av en funksjonsfeil eller fordi du har kastet det, kan du kontakte teknisk brukerstøtte i regionen din.
Du kan også deaktivere alle aktiverte systemer for hver innholdstype fra følgende webside:
http://account.sonyentertainmentnetwork.com/
Gå til [Konto] > [Medier og enheter] og velg [Deaktiver alle] for innholdstypen som du vil deaktivere for alle aktiverte systemer.

  • Du kan kanskje ikke deaktivere alle de aktiverte systemene med denne siden. Dette avhenger av innholdstypen.
  • Denne websiden er bare tilgjengelige i enkelte land og regioner.

Til toppen