Innstillinger Systemaktivering

Innholdet du laster ned fra PlayStation®Store, kan bare spilles av på enhetene som har blitt aktivert. Det kan være begrensninger på antall enheter per Sony Entertainment Network-konto som kan bruke innholdet som er lastet ned fra PlayStation®Store. Innholdstypen avgjør antall enheter som kan brukes. Systemaktivering utføres vanligvis automatisk når innhold lastes ned, men når grensen på antall enheter er oversteget, er det nødvendig å deaktivere eventuelle overflødige enheter.

Du kan aktivere eller deaktivere systemet ditt med dette menyelementet.
Når du er logget på PlayStation™Network, velg [PlayStation™Network] > [Systemaktivering] og følg anvisningene på skjermen for å aktivere eller deaktivere systemet.

Til toppen