Når du ikke kan koble til PlayStation™Network

Når du bruker PlayStation™Network på kontoret eller på andre steder med delte nettverk, kan en brannmur eller andre sikkerhetstiltak forhindre deg i å koble til PlayStation™Network. Dersom dette skjer, kan følgende referanseinformasjon kanskje hjelpe deg med å opprette en tilkobling.
Med PlayStation™Network, kobler du til med en PlayStation™Network-server via Internett eller kobler direkte til med andre PS Vita-systemer og PS TV-systemer. Portnumrene som brukes til å koble til PlayStation™Network-serverne via Internett er:

  • TCP: 80, 443, 465, 993, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080
  • UDP: 3478, 3479

Til andre tider, for eksempel når du konkurrerer med andre spillere i et online spill, kobler du direkte til med andre PS Vita-systemer og PS TV-systemer. Et annet portnummer brukes hver gang du kobler til.

Tilkoblinger kan forhindres av sikkerhetstiltakene levert av en ruter, Internett-leverandøren eller mobiloperatøren din. I tillegg til informasjonen oppgitt her, kan du rådføre deg med håndbøkene for nettverksenhetene dine og dokumentasjonen du fikk av Internett-leverandøren og mobiloperatøren din.

Til toppen