PS3 Avstandsspill Avstandsspill i et privat nettverk (bruke PS3™-systemets Wi-Fi-nettverk)

Dersom PS3™-systemet har Wi-Fi-nettverksmulighet, kan du koble systemet og PS3™-systemet direkte til med Wi-Fi-nettverksmulighetene på begge systemer.

Forberede bruk for første gang

Registrere systemet ditt med PS3™-systemet

Utfør denne prosedyren med systemet ditt nær PS3™-systemet.

1.
På PS3™-systemet velger du (Innstillinger) > [Innstillinger for fjernspill] > [Registrer enhet] > [PS Vita-system].
Et tall vises på skjermen.
2.
På systemet velger du (PS3 Avstandsspill) > [Start] > [Neste].
3.
Angi tallet som vises på PS3™-systemets skjerm, og velg deretter [Registrer].
Når enhetene er koblet til, vises en melding om at registreringen er fullført.
4.
Velg [OK] på PS3™-systemet.

Avstandsspilling

Du kan spille av eksternt innenfor området hvor systemet ditt kan kommunisere med PS3™-systemets Wi-Fi-nettverk. Bruk systemet ditt nært nok PS3™-systemet for et bra signalmottak.

1.
På systemet velger du (PS3 Avstandsspill) > [Start].
Når du bruker PS3 Avstandsspill for første gang, informerer en melding deg om at det er nødvendig å registrere systemet ditt med PS3™-systemet. Dersom du ser denne meldingen, utfører du registreringen.
2.
På PS3™-systemet velger du (Nettverk) > (Avstandsspill).
PS3™-systemet venter på at systemet ditt skal opprette Avstandsspill-tilkoblingen.
3.
På systemet velger du [Koble til via privat nettverk].
Når enhetene er riktig koblet til, vises PS3™-systemets skjerm på systemet ditt.
  • Dersom du aktiverer fjernstart på PS3™-systemet, kan du bruke avstandsspill når PS3™-systemet er i standby-modus. Mer informasjon finnes i (Innstillinger) > [Innstillinger for avstandsspilling] > [Fjernstart] i PS3™-systemets brukerhåndbok.
  • Når du bruker avstandsspilling med Wi-Fi-nettverket til PS3™-systemet, kan du ikke koble til Internett på systemet.
  • Under avstandsspill, dersom du går til skjermen for et annet program, lukkes avstandsspilltilkoblingen etter 30 sekunder.

Til toppen