Innstillinger Aktivere varslinger

Når brukeren mottar nye varslinger, for eksempel de som genereres når meldinger kommer inn, varsler systemet brukeren om de følgende metodene.

Vis på skjermen En varselmelding på den øvre høyre siden av skjermen.
Lysende varselindikator* Varselindikatoren* blinker sakte blått
Avspillingslyd Systemet avgir en lyd
*
For et system av PCH-1000-serien, lyser PS-knappen. PS-knappen blinker sakte blått.

Du kan stille inn hvordan du vil varsles separat for hvert program.
For å deaktivere varslingene for alle programmene, velg avmerkingsboksen [Aktiver varslinger] for å fjerne haken.

Selv om denne funksjonen er deaktivert, kan du kontrollere de nye varslingene ved å velge varselindikatoren.

Til toppen