Bruke skjermene

Denne delen forklarer hvordan du bruker hjem-skjermen, LiveArea™-skjermer og programskjermer.

Hjem-skjerm

Startskjermbilde. Merket med A til og med D fra toppen.

A )
Informasjonslinje
Kontroller systemets status på informasjonslinjen.
B )
Program-ikoner
Hjem-skjermen viser ikoner for programmer. Maksimalt 500 ikoner kan vises.
C )
Mappe
Du kan lage mapper for å organisere programmer. Mer informasjon finnes under "Tilpasse hjem-skjermen".
D )
Sideindikator
Sideindikatoren viser antall sider på hjem-skjermen. Prikken for den aktuelle siden er hvit.

LiveArea™-skjerm

LiveArea™-skjermen for et program viser informasjon og funksjoner som er knyttet til programmet. Innholdet og utseendet på skjermen varierer for forskjellige programmer.

LiveArea. Merket med A til og med C fra toppen.

A )
Handlingsikoner
Handlingsikoner lar deg utføre fellesfunksjoner på tvers av programmer. Bare ikonene for funksjoner som støttes av programmet vises:
(Oppdater) Oppdaterer programmet
Dette ikonet vises bare når en nyere versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting.
(Internettsøk‎) Åpner (Nettleser)-programmet og viser søkeskjermen for nøkkelord
(Innløs koder‎) Viser en skjerm for inntasting av en kode for et kjøp fra PlayStation®Store
(Hjelp) Viser brukerhåndboken for systemet (det første ikonet) eller programvarehåndboken for programmet (det andre ikonet)
(Importer lagrede data‎) Importerer lagret data
Dette ikonet vises bare for spill som støtter denne funksjonen.
(Oppdater LiveArea™-skjerm) Oppdaterer innholdet som vises på LiveArea™-skjermen
(PlayStation®Plus) Får tilgang til onlinelagring
Få tilgang til PlayStation™Network-serveren, så kan du laste opp eller ned de lagrede dataene.
B )
Portal
Velg portalen for å starte programmet.
C )
Live elementer
Live elementer viser forskjellig informasjon som er knyttet til programmet. Informasjonen varierer avhengig av programmet.

Programskjermer

Programskjermer er skjermene hvor du betjener programmet.

Programskjermbilder. Merket med A og B fra toppen.

A )
(Valg)
Trykk på valg-knappen for å vise en valg-meny, som er en kontekstfølsom meny med valg som [Slett] og [Kopier].
B )
(Tilbake)
Trykk på Tilbake-knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.

Kontrollere systemets status (informasjonslinje)

Informasjonslinje. Merket med A til og med F fra venstre.

A )
Kommunikasjonsstatus
Vis informasjon om nettverkstilkoblinger, signalstyrker og aktuelle kommunikasjoner. Ikonene som vises, avhenger av modellen til systemet.
Ikon for mobilt nettverk.

Mobilsignalstyrke*
Viser signalstyrken ved å vise "Intet signal" eller antall stolper (1 - 5).

  • Ikonet (Begrenset tilkobling) vises når mobiloperatøren har begrenset tilkoblingen. Kontakt mobiloperatøren din for mer informasjon.
  • Hvis temperaturen i systemet blir for høy, vises ikonet (Midlertidig suspendering). Når dette ikonet er synlig, kan ikke systemet bruke den mobile nettverkstilkoblingen før systemet har kjølt seg ned. Når systemet har kjølt seg ned, vises ikonet for mobilsignalstyrken igjen.
Ikon for roaming. Roaming*
Ikon for dataoverføringsmodus. Dataoverføringsmodus*
Ikon for WiFi. Wi-Fi-signalstyrke
Viser signalstyrken i fire nivåer.
Ikon for adhocmodus. Tilkoblet i ad hoc-modus
Ikon for Bluetooth. Bluetooth®-enhet i bruk
Ikon for kommunikasjonsstatus. Indikator for nettverksaktivitet
Overfører og/eller mottar for øyeblikket data over Wi-Fi eller mobilt nettverk.
Ikon for flymodus.

Flymodus

  • Andre kommunikasjonsstatusikoner enn (Bluetooth®) forsvinner, og kun (Flymodus)- og (Bluetooth®)-ikonene vises.
  • Når du ikke bruker Bluetooth®-funksjonen, vises ikke (Bluetooth®)-ikonet.
*
Bare på 3G/Wi-Fi-modeller
Hvis du velger [Mobilt nettverk]-avmerkingsboksen under (Innstillinger) > [Start] > [Nettverk] > [Innstillinger for mobilnettverk] for å fjerne haken, vises ingen av kommunikasjonsstatusikonene lengre.

SIM-kortstatusen kan vises på 3G/Wi-Fi-modeller.
Ingen SIM Ingen SIM-kort er satt inn.
Hvis [Manglende SIM] vises når et SIM-kort er satt inn, slå du av systemet. Fjern SIM-kortet og sett SIM-kortet inn igjen i riktig retning.
Ugyldig SIM Et ubrukelig SIM-kort er satt inn.
Kontakt mobiloperatøren din for mer informasjon.
Låst SIM Et låst SIM-kort er satt inn.
[Lås SIM-kort]-innstillingen under (Innstillinger) > [Start] > [Nettverk] > [Innstillinger for mobilnettverk] > [SIM-kortinnstillinger] er aktivert. Du må legge inn PIN-nummeret hver gang systemet slås på.
B )
Åpne LiveArea™-skjermer
C )
PS Vita-kort
Ikonet viser seg når du setter inn et PS Vita-kort.
D )
Status på audioutgang
E )
Gjenværende batteristrøm
Gjenværende batteristrøm vises i fem nivåer. Under lading, vises (Lader).
F )
Varselindikator
Når brukeren mottar en ny varsling, vises en varselmelding øverst til høyre på skjermen. Varselindikatoren viser antall nye varslinger.
Velg varselindikatoren for å vise varslingslisten, som du kan se nedlastningsstatusen til innhold fra. Fra varslinglisten kan du velge et element på listen for å gå til det relevante programmet.
  • Avhengig av type varsling, vises (Valg). Velg den for å vise en valg-meny, som er en innholdsrelatert meny med valg.
  • Når et varsel lages mens en video spilles av eller mens systemet står i standby-modus, blinker varselindikatoren* sakte blått.
    *
    PS-knappen blinker sakte blått for system av PCH-1000-serien.

Indeksskjerm

Trykk på PS-knappen mens du er i hjem-skjermen eller en LiveArea™-skjerm for å vise indeksskjermen, hvor du kan se en liste over åpne LiveArea™-skjermer.
Velg et element i indeksskjermen for å åpne LiveArea™-skjermen for programmet. På indeksskjermen, kan du vise hjem-skjermen ved å trykke på PS-knappen.

Til toppen