Innstillinger Test for internettforbindelse

Du kan teste Internettforbindelsen din og vise resultatene.

Navn* Tilkoblingsnavnet på Internettforbindelsen som brukes for øyeblikket
SSID* SSID for tilgangspunktet
Hent IP-adresse Hvorvidt en IP-adresse har blitt hentet inn
Internettforbindelse Hvorvidt en Internett-forbindelse har blitt etablert
PlayStation™Network-pålogging Hvorvidt du har kunnet logge på PlayStation™Network
NAT-type Hvordan tilkoblingen er gjort fra systemet til Internett
Dette fungerer som en måte å måle tilkoblingen med andre PS Vita-systemer når du bruker funksjoner som kommunikasjonsfunksjoner til et spill.
Type 1: Koblet direkte til Internett
Type 2: Koblet til Internett via en ruter
Type 3: Koblet til Internett via en ruter
Med type 3, kan kommunikasjon med andre PS Vita-systemer og PS TV-systemer være umulig eller spillets kommunikasjonsfunksjoner kan være begrenset. Se "Når du ikke kan koble til PlayStation™Network" for flere detaljer.
Tilkoblingshastighet (Nedlast) Tilkoblingshastigheten som informasjon på Internett kan lastes ned med på systemet ditt (anslått hastighet)
Tilkoblingshastighet (Opplast) Tilkoblingshastigheten som data på systemet ditt kan lastes opp til Internett med (anslått hastighet)
*
Bare ved tilkobling via Wi-Fi
  • Når testen for internettforbindelse mislykkes, kan du følge anvisningene på skjermen for å kontrollere innstillingene. Rådfør deg også med eventuell dokumentasjon du fikk av Internett-leverandøren eller mobiloperatøren og håndbøkene for nettverksutstyret som brukes.
  • For å teste Internett-forbindelsen for et bestemt Wi-Fi-tilgangspunkt, velger du [Nettverk] > [Wi-Fi-innstillinger]. Velg tilgangspunktet du vil teste og velger deretter [Test for Internett-forbindelse].

Til toppen