Innstillinger Flymodus

Bruk flymodus for å deaktivere alle systemets nettverksfunksjon (Wi-Fi, mobilt nettverk og Bluetooth®-funksjoner).
For å aktivere flymodus, velg [Flymodus]-avmerkingsboksen for å sette en hake. Ikonet Ikon for flymodus. (Flymodus) vises på informasjonslinjen.

ADVARSLER

Radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr eller medisinske enheter (for eksempel, pacemakere), som kan forårsake feilfunksjoner og mulige skader.
 • Dersom du bruker en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, ta kontakt med legen din eller fabrikanten av det medisinske utstyret før du bruker nettverksfunksjonen.
 • Ikke bruk nettverksfunksjonen på følgende steder:
  • Områder hvor bruk av enheter som sender ut radiobølger er forbudt, som på sykehus eller ombord i fly. Overhold reglene på stedene hvor du har tenkt å bruke systemet.
  • Områder nær brannalarmer, automatiske dører og andre typer automatisert utstyr.

Du kan bruke Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth®-funksjonen selv når flymodus er aktivert. Overhold reglene på stedene hvor du har tenkt å bruke systemet.

 • Bruke Wi-Fi-funksjonen
  Velg [Wi-Fi]-avmerkingsboksen under [Nettverk] > [Wi-Fi-innstillinger] for å sette en hake.
 • Bruke Bluetooth®-funksjonen
  Velg [Bluetooth®-funksjon]-avmerkingsboksen under [Enheter] > [Bluetooth®-enheter] for å sette en hake.