Innstillinger Inndataspråk

Du kan stille inn språkene som du vil bruke for tekstinntasting.

Tastatur/legg til uttrykk

Du kan stille inn språket (tastatur) som du vil bruke for å taste inn tekst. Du kan stille inn flere tastatur og bytte frem og tilbake mellom dem.
Du kan også legge til ofte brukte uttrykk for hvert språk.

Legg til/endre terminologi

1.
Velg et språk, og velg deretter [Legg til/endre terminologi].
2.
Velg (Valg) > [Legg til terminologi].
Hvis du har valgt [Japansk] i trinn 1, skriv inn uttrykket og uttalen. Disse uttrykkene vises som forslag når du bruker tastaturet og du skriver inn uttalen av uttrykket.
Hvis du har valgt et annet språk enn [Japansk] i trinn 1, skriv inn et uttrykk. Disse uttrykkene vises som forslag når du bruker tastaturet og du skriver inn de første bokstavene i uttrykket.

Du kan ikke legge til uttrykk for noen språk.

Automatisk store bokstaver

Når dette er aktivert, endres den første bokstaven i en setning til stor bokstav når tekst skrives inn.
For å deaktivere automatisk store bokstaver, velg avmerkingsboksen for å fjerne haken.

Automatisk ordliste

Når dette er aktivert, foreslås ord fra den automatiske ordlisten basert på bokstaver som du taster inn mens du gjør dette.
For å deaktivere automatisk ordliste, velg avmerkingsboksen for å fjerne haken.

Til toppen