Innstillinger Eksternt tastatur

Du kan justere innstillinger knyttet til Bluetooth®-tastaturet som er koblet til systemet.

Type Angi inndataspråkene.
入力方式/輸入法 (Inntastingsmetode) Angi inntastingsmetoden for det eksterne tastaturet. Dette alternativet er kun tilgjengelig når [Type] er stilt inn til [Japansk] eller [Kinesisk - Tradisjonell].
Gjenta tast (forsinkelse) Du kan angi hvor lang tid som skal forløpe før et kapittel gjentas når en tast holdes nede på et eksternt tastatur.
Gjenta tast (Frekvens) Du kan angi hvor raskt et tegn gjentas når en tast holdes nede på et eksternt tastatur.

Til toppen