Innstillinger Gå inn i standby-modus automatisk

For å redusere batteriforbruket vil systemet gå inn i standby-modus når det står inaktivt i en viss periode.
Velg [Strømsparingsinnstillinger] > [Automatisk standby] og still deretter inn tiden.

Avhengig av tilstanden til noen programmer, som når en lysbildevisning eller en video spilles av, kan det hende at systemet ikke går automatisk inn i standby-modus.

Til toppen