Slå systemet på og av (PCH-1000-serien)

Slå på strømmen

Trykk og hold power-knappen i to sekunder. Når systemet er slått på, lyser PS-knappen blått.

  • Trykk og hold power-knappen inne i fem sekunder når du slår på systemet for første gang.
  • Dersom systemet ditt ikke slås på selv når du trykker og holder inne power-knappen, kan batteristrømmen være for lav til å slå på systemet. Bruk AC-adapteren til å lade systemet ditt, og forsøk deretter å slå på systemet igjen.

Sette systemet i standby-modus

Du kan sette systemet i standby-modus ved å trykke på power-knappen. Når power-knappen trykkes på, slås skjermen (berøringsskjerm) av, blinker PS-knappen blått, og systemet går inn i standby-modus.
Trykk på power-knappen eller PS-knappen for å avslutte standby-modus.

  • Når systemet er i standby-modus, forblir nettverksfunksjoner aktivert. PS-knappen blinker sakte blått når det er nye varslinger, som varslingene som vises når nye meldinger kommer inn.
  • Med standardinnstillingen, går systemet automatisk inn i standby-modus når det ikke brukes på tre minutter. Systemet går derimot ikke inn i standby-modus automatisk i enkelte tilfeller, avhengig av statusen til programmet. For eksempel, når du ser på en lysbildevisning eller en video, går ikke systemet inn i standby-modus.
  • Når systemet er i en av følgende tilstander mens det er i standby-modus, lyser PS-knappen enten blått eller blinker blått:
    • Programmer eller funksjoner som autostart-innstillingen er aktivert for har startet automatisk.
    • Strøm forsynes til systemet av en USB-enhet som en datamaskin.

Slå strømmen helt av

Trykk og hold power-knappen i to sekunder og velg deretter [Slå av] på skjermen som vises.

Når systemet ditt ikke fungerer riktig

Hvis [Slå av] ikke vises selv når du trykker og holder power-knappen i to sekunder, eller hvis systemet ikke fungerer på riktig måte, kan det hende at du kan løse problemet ved å bruke sikkerhetsmodus. Sikkerhetsmodus lar deg bruke systemet med begrenset funksjonalitet. For å starte i sikkerhetsmodus, trykker du og holder power-knappen til sikkerhetsmodusmenyen vises.
Bruk knappene på systemet til å betjene menyen. Når du trykker og holder power-knappen i mer enn 30 sekunder og systemet ditt fremdeles ikke starter i sikkerhetsmodus, kan batterinivået være for lavt til å slå på systemet. I så fall, lader du systemet ditt med den inkluderte AC-adapteren.

Til toppen