Innstillinger Tema

Ved å laste ned temaer fra (PS Store), kan du endre utseendet på ikoner, bakgrunner og andre elementer på startskjermen og hjem-skjermen.

1.
Velg (Finn i PlayStation®Store) og velg et tema å laste ned. Følg anvisningene som vises.
2.
Velg (Innstillinger) > [Tema og bakgrunn] > [Tema].
3.
Velg et tema du vil bruke, og deretter [Velg]. Temaet er nå brukt på start- og hjem-skjermene.
  • PlayStation™Network og PlayStation®Store er bare tilgjengelige i enkelte land og regioner, og på enkelte språk. Type innhold og tjenester som er tilgjengelige på PlayStation®Store varierer også avhengig av land og region. Ta kontakt med kundestøtte i landet ditt eller regionen din for mer informasjon.
  • For å slette nedlastede temaer, velg temaet som du vil slette og velg (Valg) > [Slett] på detaljskjermen som vises.

Startskjerm

Startskjermen kan tilpasses separat. Velg et tema, et bilde eller originaldesignet, og følg deretter anvisningene som vises.

  • Temaer er kun tilgjengelige hvis du har spesifisert et nedlastet tema med (Innstillinger) > [Tema og bakgrunn] > [Tema].
  • Før du bruker et bilde som du tok eller et bilde som en bakgrunn, bruk datamaskinen til å endre bildeoppløsningen til 960 × 544 for optimal bildeklarhet.

Bakgrunner på hjem-skjermen

Bakgrunnen på hjem-skjermen kan tilpasses for hver side. Velg [Gå inn i redigeringsmodus], deretter (Bakgrunnsinnstillinger) nederst til høyre på siden som du vil endre bakgrunnen for. Følg anvisningene som vises.

  • Temaer er kun tilgjengelige hvis du har spesifisert et nedlastet tema med (Innstillinger) > [Tema og bakgrunn] > [Tema].
  • Før du bruker et bilde som du tok eller et bilde som en bakgrunn, bruk datamaskinen til å endre bildeoppløsningen til 960 × 544 for optimal bildeklarhet.

Til toppen