Innstillinger Oppdatere ved bruk av Wi-Fi/mobilnettverk

Velg [Systemoppdatering] > [Oppdater ved bruk av Wi-Fi/mobilnettverk] for å koble til Internett og laste ned den siste oppdateringsfilen. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre operasjonen.

Merknader

  • Ikke slå av strømmen eller fjern minnekortet for PS Vita-systemet under oppdateringen. Avbryting av oppdateringen kan forårsake systemfeil.
  • Det er kanskje ikke mulig å starte oppdateringen dersom batterinivået er lavt.
  • Strømknappen og PS-knappen fungerer ikke under systemoppdateringen.
  • Oppdatering av systemet ved bruk av et mobilt nettverk er ikke tilgjengelig for Wi-Fi-modeller og noen modeller som selges i spesifikke land og regioner. For slike modeller oppdater systemet ved bruk av Wi-Fi på et sted som har et tilgangspunkt du kan bruke.

Til toppen