Innstillinger Oppdatere ved å koble til en PC

Før du utfører en systemoppdatering, må du sette opp datamaskinen (Windows/Mac) du kobler til som beskrevet nedenfor.

  • Koble til Internett
  • Last ned og installer Innholdsadministrator-assistent for PlayStation® på datamaskinen din.
    Du kan laste det ned fra følgende webside:
    http://cma.dl.playstation.net/cma/
1.
På datamaskinen, sjekk at Innholdsadministrator-assistent er installert og startet.
Windows:
Se etter ikonet for Innholdsadministrator-assistent i varslingsområdet på oppgavelinjen for å verifisere at programmet kjører:
Mac:
Se etter ikonet for Innholdsadministrator-assistent i menylinjen for å verifisere at programmet kjører:
2.
Koble systemet og datamaskinen til med en USB-kabel.
3.
På systemet velger du [Systemoppdatering] > [Oppdater ved å koble til en PC].
Den siste oppdateringsfilen vil bli lastet ned over Internett med datamaskinens nettverksfunksjon.
Følg anvisningene på skjermen for å fullføre operasjonen.

Merknader

  • Ikke slå av strømmen eller fjern minnekortet for PS Vita-systemet under oppdateringen. Avbryting av oppdateringen kan forårsake systemfeil.
  • Det er kanskje ikke mulig å starte oppdateringen dersom batterinivået er lavt.
  • Strømknappen og PS-knappen fungerer ikke under systemoppdateringen.

Til toppen