Innstillinger USB-strømforsyning

Du kan stille inn hvorvidt systemet skal få strøm forsynt når systemet er koblet til en USB-enhet, for eksempel en PC, med en USB-kabel.
Dersom du velger denne avmerkingsboksen får fjerne haken, får ikke systemet tilført strøm når det er koblet til en USB-enhet.

Til toppen