Sprawdzanie powiadomień

Po odebraniu nowej wiadomości lub nowego zaproszenia, a także po zakończeniu pobierania lub przesyłania zawartości w lewym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlone powiadomienie wyskakujące. Aby wyświetlić szczegółową listę powiadomień, na ekranie funkcji wybierz pozycję (Powiadomienia).
Pobierana lub przesyłana zawartość jest wyświetlana jako (Pobrane) lub (Przesłane) u góry listy powiadomień. Po zaznaczeniu elementu na liście można wyświetlić postęp pobierania lub przesyłania, wstrzymać tę operację bądź ją anulować.

  • Szczegóły powiadomień wyświetlisz także, wybierając z menu podręcznego pozycję [Powiadomienia].
  • Aby wybrać typy wyświetlanych powiadomień wyskakujących, naciśnij przycisk OPTIONS na ekranie listy powiadomień, a następnie wybierz pozycję [Ustawienia powiadomień].
  • Można wyświetlić całą zawartość, która została pobrana lub przesłana. Naciśnij przycisk OPTIONS na ekranie listy powiadomień, a następnie wybierz pozycję [Pobrane] lub [Przesłane].
  • W niektórych przypadkach odebrane powiadomienia można wyświetlić po naciśnięciu przycisku PS przy wyświetlonym powiadomieniu wyskakującym.
  • Aby usunąć powiadomienia, naciśnij przycisk OPTIONS na ekranie listy powiadomień, a następnie wybierz pozycję [Usuń].