Powiadomienia

Po odebraniu wiadomości lub innej nowej informacji w lewym górnym rogu ekranu wyświetlane jest powiadomienie wyskakujące. Aby skonfigurować ustawienia powiadomień wyskakujących, na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia) > [Powiadomienia].

Powiadomienia wyskakujące

Aby wyświetlić opcje wyświetlania powiadomień wyskakujących, wybierz pozycję [Powiadomienia wyskakujące]. Po usunięciu zaznaczenia z pola wyboru opcji [Wyświetlaj powiadomienia wyskakujące] powiadomienia przestaną się pojawiać.

Wyłącz okna wyskakujące podczas odtwarzania filmu

Zaznaczenie pola wyboru wyłącza wyświetlanie powiadomień wyskakujących podczas odtwarzania nagrań filmowych.

Kolor okna wyskakującego

Służy do wybierania koloru powiadomień wyskakujących.

Wyświetlaj wiadomość w powiadomieniu

Aby ukryć wyświetlanie szczegółów powiadomień, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

Powiadomienia, gdy znajomi przejdą w tryb online

Służy do odbierania powiadomień, gdy znajomi przejdą w tryb online w systemie PS4™. Aby wyświetlać powiadomienia w postaci wyskakujących komunikatów, wybierz pozycję [Powiadomienia wyskakujące], a następnie zaznacz pole wyboru [Gdy znajomi przejdą w tryb online].