Aktywności

„Aktywności” obejmują informacje o czynnościach wykonywanych przez użytkownika systemu PS4™. Te informacje są przechowywane na serwerze PlayStation™Network i obejmują historię zakupów w sklepie PlayStation™Store, zdobyte trofea, historię przesyłania klipów wideo i zrzutów ekranu oraz inne dane. Własną aktywność oraz aktywność innych użytkowników można przeglądać w obszarze [Co nowego], w obszarze informacji o zawartości, a także na ekranach profilów użytkownika i znajomych. Możliwe jest również umieszczanie zrzutów ekranu bezpośrednio w aktywności.

Po wybraniu aktywności możesz wyrazić o niej pozytywną opinię, wybierając pozycję (Lubię to). Aby udostępnić informacje o aktywności, wybierz pozycję (Udostępnij aktywność).

  • Aby wybrać aktywności użytkownika, które mogą być przeglądane przez inne osoby, wybierz na ekranie Twojego profilu pozycję (Opcje) > [Zmień ustawienia prywatności] > [Gry | Multimedia] > [Aktywności].
  • Aby usunąć którąkolwiek z aktywności, wybierz ją, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Usuń].
  • Aby zgłosić nieodpowiednie aktywności lub komentarze, zaznacz aktywność lub komentarz, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Zgłoś].
  • Dziecko korzystające z systemu z włączoną funkcją kontroli rodzicielskiej może nie móc wyświetlać niektórych aktywności.