Logowanie i wylogowywanie

Jednocześnie w systemie PS4™ zalogowanych może być maksymalnie czworo użytkowników. Jeżeli zalogowanych jest wielu użytkowników, po naciśnięciu przycisku PS kontrolera wyświetli się ekran główny użytkownika, który nacisnął ten przycisk.

Logowanie

Po włączeniu systemu PS4™ lub podłączeniu kontrolera konieczne jest wybranie użytkownika. Aby się zalogować, wybierz użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wybierz pozycję [Nowy użytkownik], aby zarejestrować nowego użytkownika i zalogować się lub zalogować się jako gość.

 • Po podłączeniu kontrolera zaświeci się pasek świetlny w przypisanym kolorze. Kolor przypisywany użytkownikowi zależy od kolejności podłączania kontrolera. Pierwszemu kontrolerowi przypisywany jest kolor niebieski, drugiemu czerwony, trzeciemu zielony, a czwartemu różowy.
 • System PS4™ może automatycznie logować użytkownika. Istnieje również możliwość ustawienia kodu dostępu, którego podanie będzie wymagane podczas logowania. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Ustawienia logowania”.
 • System PS4™ może również automatycznie logować użytkownika za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy, korzystając z zarejestrowanych wcześniej danych twarzy.
  Jeśli zaznaczysz pole wyboru (Ustawienia) > [Ustawienia logowania] > [Włącz rozpoznawanie twarzy], system użyje kamery do rozpoznania i automatycznego zalogowania użytkownika.
  Jeśli chcesz zalogować się jako użytkownik, który nie dodał danych twarzy, lub jeśli chcesz zalogować się jako nowy użytkownik, zamknij ekran rozpoznawania twarzy i wybierz odpowiedniego użytkownika.
 • Zaloguj się ze statusem ustawionym na niewidoczny przez naciśnięcie przycisku OPTIONS i wybranie pozycji [Zaloguj się ze statusem online [Niewidoczny]]. Twoi znajomi i inni gracze będą widzieć Twój status jako niewidoczny, nie pojawisz się również w aktywnościach ani w opcji [Co jest grane].

Wylogowywanie

Dostępne są następujące metody wylogowania z systemu PS4™. Aby wylogować się, użyj własnego kontrolera.

 • Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Zasilanie), a następnie wybierz pozycję [Wyloguj się z PS4].
 • Z menu podręcznego wybierz pozycje [Zasilanie] > [Wyloguj się z PS4].
 • Po wyłączeniu zasilania lub przełączeniu systemu w tryb spoczynku wszyscy użytkownicy zostaną wylogowani.
 • Można przypisać urządzenie do innego użytkownika bez wylogowywania, wybierając pozycję [Przełącz użytkownika].