Ustawienia logowania

Te ustawienia pozwalają wybrać sposób logowania do systemu PS4™. Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ustawienia logowania].

Automatycznie loguj się do PS4

Aby ustawić automatyczne logowanie użytkownika do systemu PS4™, zaznacz pole wyboru dla tego ustawienia. Jeśli zarejestrowanych jest wielu użytkowników, system PS4™ będzie automatycznie logować ostatniego użytkownika, który włączył to ustawienie. Jeśli chcesz się zalogować jako inny użytkownik, najpierw wyloguj się jako bieżący użytkownik.

Włącz rozpoznawanie twarzy

Korzystając z kamery PlayStation®Camera, możesz logować się do systemu PS4™ za pomocą dodanych wcześniej danych twarzy. Aby włączyć tę funkcję, zaznacz pole wyboru dla tego ustawienia. Po włączeniu systemu automatycznie rozpozna on Twoją twarz i zaloguje Cię.

Zarządzanie danymi twarzy

Wybierz to ustawienie, aby rejestrować, aktualizować lub usunąć dane twarzy.

 • Podczas rejestrowania danych twarzy lub logowania do systemu przy użyciu danych twarzy postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
  • Doświetl pomieszczenie.
  • Zmniejsz podświetlenie (światło za Tobą).
  • Jeżeli światło z okien jest za mocne, zasuń zasłony i użyj oświetlenia wewnętrznego.
  • Odsuń się na odległość około 2 m od kamery PlayStation®Camera.
  • Ułóż włosy tak, aby nie stykały się z brwiami.
  • Zdejmij folię ochronną z obiektywów.
  • Jeśli obiektywy są brudne lub są na nich odciski palców, wyczyść je miękką ściereczką.
 • Jeśli rozpoznawanie twarzy przy użyciu kamery jest niemożliwe, wybierz pozycję [Dodaj dane twarzy], a następnie ponownie zarejestruj swoje dane twarzy.

Zarządzanie kodem dostępu do logowania

Aby uniemożliwić innym osobom korzystanie z Twojego loginu, zarejestruj kod dostępu. Każdy użytkownik systemu może posiadać unikatowy kod dostępu. Kody dostępu można także modyfikować lub usuwać. Po zarejestrowaniu kodu dostępu dla użytkownika przy logowaniu do systemu PS4™ jako ten użytkownik musisz podać stosowny kod dostępu.

 • To ustawienie jest dostępne jednorazowo po wpisaniu się do sieci PlayStation™Network.
 • Ten kod (kod dostępu do ograniczeń systemu) różni się od kodu dostępu do funkcji Kontrola rodzicielska.

Zarządzanie użytkownikami

Służy do tworzenia i usuwania użytkowników.

Informacje

 • Usunięcie użytkownika powoduje również usunięcie z systemu PS4™ danych zarządzanych przez tego użytkownika. Przykładami danych zarządzanych przez użytkownika są zapisane dane, zrzuty ekranu i klipy wideo.
 • Podczas usuwania użytkownika nie wyłączaj systemu PS4™. W takim przypadku system może zostać uszkodzony.
 • Dziecko korzystające z systemu z włączoną funkcją kontroli rodzicielskiej może nie móc tworzyć nowych użytkowników.